Ursviks västra delar - omledning cykel- och gångtrafik

Nu byggs bostäder och Tvärbanan för fullt i Ursviks västra delar. Det innebär stora förändringar i framkomliget för cyklister och gångtrafikanter.

Under en längre period behöver gående och cyklister därför samsas med byggtrafik. För att skapa en säker passage för gående och cyklister och en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatsen gör vi omledningar som kommer att ändras med tiden. Vi ber om er förståelse för situationen och ert tålamod.

Karta över omledningar gång och cykel i Ursvik

Klicka på bilden för att se den i större format.

Här kan du se de omledningar som gäller för cyklister respektive gångtrafikanter tills vidare. Vi hoppas att kunna återinföra en gång- och cykelväg tvärs genom byggområdet i höjd med Ursviks Allé under höst/vinter 2022.

Senast uppdaterad 3 november 2022