Illustration över Tuvanparken

Klicka på bilden för att göra den större.

Tuvanparken - utveckling av småbarnslek och parkmiljö

Nu händer det saker i Tuvanparken! Tuvanparkens småbarnslek och parkmiljö utvecklas så att fler
kan komma dit och ha skoj.

Sundbybergs stad vidareutvecklar nu delar av Tuvanparken med en ny uppr

Observera: Större delen av Tuvanparkens stängdes av vecka 27 på grund av planerad byggstart för lekplatsen. Nu har vi på grund av resursbrist flyttat fram startdatumet och parken är öppen tills vidare. Ny produktionsstart är planerad till måndag 1 augusti som läget är nu.

Tillfälliga avstängningen är öppnad med ny information om att parken är öppen för lek.

ustad småbarnslekplats, ny tillkommande lekyta, cykelparkering och en ny entréplats från Humblegatan.


Tuvanparken ska efter avslutat projekt stärkas som stadsdelspark och stadsdelslekplats med ökat utrymme för möten i alla åldrar. Det blir en ny småbarnslek med ett tydligt tema och det blir lättare att använda cykel som transportmedel till parken. Dessutom skapas en bättre arbetsmiljö för de som tar hand om parken.

I början av projektet genomfördes en medborgardialog ute på plats i Tuvanparken, där både barn och vuxna bidrog med önskemål och synpunkter om parkens utveckling. Flera av dessa förslag är inarbetade i den planerade utformningen.

Projektet beräknas vara klart hösten/vintern 2022.

Om Tuvanparken och småbarnsleken

Tuvanparken är en stadsdelspark och ett populärt destinationsmål. Parken erbjuder en stor variation av aktiviteter som utegym, parkour, en skateyta, två lekplatser, upplevelserika perennplanteringar och en hundrastgård. Lekplatserna är klassificerade som stadsdelslekplats.

Småbarnsleken (1-6 år) är 600 kvadratmeter stor och ramas in av stora träd. Den upprustades senast 2013 och utrustningen är sliten. I en inventering och efterföljande behovsanalys gjord under våren 2021 har det även framkommit att utrustningen i småbarnsleken inte upplevs som tillräckligt utmanande för mindre barn.

Parkens entréer

De två entréerna invid småbarnsleken samt entrén från Humblegatan ska utvecklas för att tydliggöra parkrummets början och för att skapa en säker miljö för alla. I entrén från Humblegatan ska sittplatser utvecklas.

Skulpturen "Lågan" som idag finns placerad i Tuvanparken ska restaureras och omplaceras för att lyftas fram på ett tydligare sätt och bli en del av den välkomnande entrén.

Hitta till Tuvanparken

Klicka här för att ta fram en karta Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 19 september 2022