Bild över området Tulegatan mot Solna

Klicka på bilden för att göra den större.

Tulegatan - nya gång- och cykelbanor

Nu förbättrar vi tillgängligheten för gående och cyklister på Tulegatan mot Solna. Samtidigt förbättrar vi den befintliga torgytan med planteringar och sittplatser. Målet är att skapa en attraktiv entré till Sundbyberg stad.

Gång- och cykelbanor färdigställs på båda sidor om Tulegatan och de ansluts mot Solnas befintliga cykelbanor.
Gränsgatan enkelriktas i norrgående riktning.

Den södra öppna ytan får ny plattsättning samt planteringar och sittplatser med inbyggd belysning. Hela platsen ska få ny och mer effektiv belysning.

Övergångsstället som korsar Tulegatan tillgänglighetsanpassas och en ny välkomnande vägmålning placeras på cykelbanorna - både in och ut från Sundbyberg.

Framkomligheten kommer under perioder vara något begränsad och visst bullrande arbete kan förekomma vardagar mellan 07.00-16.00.

Arbetena beräknas vara klara till hösten 2021.

Senast uppdaterad 14 april 2021