Trädgårdsgatan – trafiksäkerhetsarbeten

På Trädgårdgårdsgatan pågår flera arbeten.

På Trädgårdsgatan 20–24 breddar vi trottoaren för att förbättra framkomligheten för gående. Markanläggningsarbeten är klara, nu påbörjas fräsning och asfaltering.

Vid Tuvanparkens entré gör vi arbeten för att säkerställa trafiksäkerheten. Vi ska till exempel bygga ett staket som hindrar att barn springer rakt ut i trafiken. Vi behöver också bredda för att underlätta när stora snöröjningsfordon ska fram.

Under byggtiden spärrar vi av några parkeringsplatser, men så fort arbetet är klart återställs dem.

Tidplan

Arbetena beräknas pågå fram till november.

Senast uppdaterad 20 september 2019