Massor av blommande röda tulpaner vid en gräsmatta

Tornparken – utveckling av entrén och upprustad småbarnslek

Vi ska renovera entrén till Tornparken från Vattugatan och fortsätta utvecklingen av lekplatsen.

Tornparkens entré från Vattugatan ska göras mer välkomnande, trygg och tillgänglig.

Detta ska vi göra vid entrén

Rinnande vatten i slänten vid nederbörd har bidragit till erosion och sprickor i stödmuren. Stödmuren ska därför renoveras och få en uppfräschning. Samtidigt görs en dränering för att leda bort vattnet och öka murens livslängd.

Vi ska öka trygghetskänslan genom att vi förstärker parkbelysningen och tar bort höga och vildvuxna buskar vid ingången till parken.

Den branta gångvägen upp till parken förses med ett räcke och en ny parksoffa för att förbättra tillgängligheten. Det gör det möjligt att ta en paus på vägen uppför backen. Det blir även en plats att sitta och njuta av tulpanernas och rosornas blomning.

Cykelvägen upptill lekplatsen görs bredare för att underlätta att ta cykeln till parken. Gångbanan ska också breddas längs Vattugatan ut till Fredsgatan för att ge mer plats åt gående.

Detta ska vi göra vid småbarnsleken

Tornparkens småbarnslek är sliten idag och ska rustas upp med nya sittplatser, planteringar och lekutrustning. Lekdelen kommer att vända sig främst till de yngsta barnen och deras föräldrar. Den blir en lugnare del av lekplatsen där besökare kan uppleva blomsterprakt och årstidsväxlingar. Här planeras en ny tillgänglig sandlåda, gungdjur och ett lekhus. Det blir också perenna planteringar och lekbuskage.

Illustrationsplan för Tornparken

Klicka på bilden för att se hela illustrationsplanen.

En asfaltsmålning som tagits fram tillsammans med Lekplatsens förskola planeras på den stora asfaltsytan.

Begränsad åtkomst

Det kan bli något begränsad åtkomst till parken under vissa delar av bygget. Alternativa vägar kommer att vara tillgängliga, så se tillfällig vägvisning. Tack för din förståelse!

Tidplan

Arbetet beräknas att vara klart under hösten 2020.

Senast uppdaterad 31 juli 2020