Kartbild över området.

Sundbybergs nya stadskärna

Stadskärnan är en central plats i Sundbyberg och Sundbybergs station är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. Det kommer att märkas när järnvägen läggs i tunnel och stadskärnan byggs om. Men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fungera för alla som bor, arbetar eller rör sig i området under byggtiden.

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. Inför bygget av järnvägstunneln genom centrala Sundbyberg behöver ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten läggas om. 

Aktuella och planerade byggarbeten i Nya stadskärnan

Varje månad presenterar vi aktuella och planerade arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Nya stadskärnans omvandling, just nu.

Hit vänder du dig med dina frågor

Trafikverkets kontaktcenter har öppet dygnet runt, dit vänder du dig om du vill veta mer eller upplever att du blir störd av pågående arbeten. Du kan också prenumerera på sms om planerade störningar Länk till annan webbplats..

Trafikverkets kontaktcenter telefon: 0771-921 921

Stadens servicecenter vänder du dig till om du vill veta mer om stadsmiljön exempelvis avstängningar av gator eller omledning av trafik.

Senast uppdaterad 17 december 2019