Storskogstorget ska bli en levande mötesplats med varierad grönska.

Storskogstorget - renovering

Nu blir Storskogstorget som nytt igen. Renoveringen av torget börjar i mitten av augusti 2016 och pågår till sensommaren/hösten 2017.

Vi har utformat torget efter önskemål och synpunkter från allmänhet och boende runt torget. Storskogstorget behåller sin ursprungliga karaktär från 1950-talet, men anpassas efter dagens behov. 

Mitt på torget skapas en mötesplats där det går att uppleva konst och nyskapande effektbelysning.

Parkeringen flyttas från torget till gatan och ger plats för bland annat en väderskyddad cykelparkering.

Nytt på torget

  • ny markbeläggning
  • gångramp
  • ny mosaik i fontänen
  • fler sittplatser
  • konstverk
  • effektbelysning
  • nya träd och växter
Senast uppdaterad 19 maj 2017