Stora Ursvik etapp 3

Området vid Forskarparken innehåller bland annat cirka 900 nya bostäder, en park och förskolan Forskaren.

Det här ska byggas

Området vid Forskarparken är ett nytt bostadsområde i Ursvik där vi bygger:

  • cirka 850 lägenheter och 20 småhus
  • förskolan Forskaren
  • verksamhetslokaler i bottenvåningarna mot Gamla Enköpingsvägen
  • teknisk anläggning för källsortering och elnätsstationer
  • allmänna parkområden, gångstråk och mötesplatser

Inflyttning kommer att ske etappvis. Läs mer om planeringen av området i detaljplanen.

Förskolan Forskaren

Förskolan Forskaren byggs med miljöklass silver och kommer att ha plats för 160 barn på åtta avdelningar. Verksamheten beräknas kunna öppna i januari 2018 och kommer att ha Reggio Emilia-inspirerad pedagogik.

Miljöklassningen silver innebär att akustik, klimat och inomhusluft är av hög kvalitet samt att energianvändningen är låg.

Förskolan är byggd i trä, har sedumtak och stora glaspartier som ger fint ljusinsläpp och härlig kontakt med den omgivande naturen, som vi så långt som möjligt bevarar på förskolans gård. Den har eget tillagningskök och både inomhus och utomhus finns det vattenlekar. 

Om du är intresserad av en plats ber vi dig att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på telefon 08-706 80 00 (växeln).

Störningar

Bullrig verksamhet är begränsad till klockan 07.00–17.00. Marken innehåller mycket berg vilket innebär att sprängningarna kan märkas på längre distans än vanligt. Vid varje sprängning mäter vi vibrationerna i marken så att de inte  ska över skrida gränsvärden och orsaka skador på omgivningen.

Tidplan

Byggnationen startade våren 2016 och beräknas vara helt klar år 2023.

Illustration över Forskningsringen av NCC Boende.

Illustration över Forskningsringen av NCC Boende.

Illustrationsbild Wåhlins fastigheter av ÅWL Arkitekter AB.

Illustrationsbild Wåhlins fastigheter av ÅWL Arkitekter AB.

Senast uppdaterad 23 januari 2017