Stamgårdsparken – trädfällning

Under april fäller vi tre popplar i Stamgårdsparken.

Under april ska vi ta ner tre popplar i Stamgårdparken. Vi lämnar kvar högstubbar på cirka två meter som ska ringbarkas för att minimera uppkomst av rot- och stamskott. På sikt kommer även högstubbarna att tas bort och ersättas med annan växtlighet.

Träden fälls på grund av att de utgör en säkerhetsrisk.

Senast uppdaterad 22 mars 2019