Sprängaren - bostäder, lokaler, förskola

Tobin Properties bygger bostadsrätter, lokaler, förskola och torg på Mariagatan, Vintergatan, Prästgårdsgatan och Ekensbergsvägen. Projektet ska stå klart i slutet av 2019.

Totalt ska Tobin Properties bygga 331 bostadsrätter. De kommer även att utveckla den omkringliggande stadsmiljön.

Etapp A

Etapp A, utmed Vintergatan, är i färdigställd och består av 91 bostadsrätter, underliggande garage och en lekplats.
Detaljplan för etapp A och B
Tobin Properties, projekt Vintergatanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild som visar projektets tre etapper.

Kvarteret Sprängaren med etapp A, B och C på Vintergatan, Mariagatan, Prästgårdsgatan och Ekensbergsvägen.

Etapp B

De 71 bostäderna med lokaler i bottenplan är färdigställda. Mellan Mariagatan och Prästgårdsgatan har trappa och infartstorget rustas upp.

Detaljplan för etapp A och B
Tobin Properties, projekt Arkadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Etapp C

I etapp C bygger man 169 bostadsrätter, lokaler samt förskola i bottenplan. Byggnationen förväntas vara färdigställd 2019.

  • Markarbeten pågår.
  • Trappan mellan Vintergatan och Ekensbergsvägen ersätts med en genomgående portik och trappa i samma läge som tidigare.
  • Inflyttning sker i omgångar från och med första kvartalet 2019.

Detaljplan för etapp C
Tobin Properties, projekt Riolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Störningar

  • Trappan mellan Vintergatan och Ekensbergsvägen är stängd tillsvidare. Fotgängare hänvisas till trappan mellan Mariagatan och Prästgårdsgatan som nu är öppen.
Senast uppdaterad 24 januari 2020