Ryttmästarvägen/Idrottsgränd - nytt övergångsställe

Övergångsstället i korsningen Ryttmästarvägen/Idrottsgränd ska göras mer tillgängligt.

Cykelstråket som går från Rissne ängar via Rissnepromenaden och över Ryttmästarvägen/Idrottsgränd är ett regionalt gång- och cykelstråk. Det betyder bredare gång- och cykelbanor för att klara av fler resenärer som väljer hållbart resande i stället för bilen. Vi vill att bilar ska sakta in vid den här korsningen och på så sätt gör vi hela korsningen upphöjd (inte bara en upphöjning vid övergångsstället).

Karta över området.

Klicka på bilden för att göra den större.

I samband med ombyggnationen av övergångsstället ska hela korsningen förbättras utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Det byggs fler radhus inom kort vilket kommer leda till ökad biltrafik inom området. Då behövs åtgärden vi gör nu. Cykelbanan i Rissnepromenaden har fått en annan sträckning vid övergångsstället eftersom bilar körde rakt in tidigare. Det ska bli en tydligare markering att det är parkmark, med ny sittplats, planteringar och separerad gång- och cykelbana.

Arbetet förväntas vara klart hösten 2022.

Senast uppdaterad 15 december 2022