Konstverket Du är drömmen

Rissnepromenaden

Parken mellan Rissne IP och Rissnekyrkan, Rissne centrum har rustats upp under 2019–2022. En del arbeten återstår. Men nu är parken invigd!

Stråket har blivit mer trafiksäkert och det ska upplevas som tryggare och mer attraktivt. Ytorna har utvecklats för att nyttjas till lek, aktivitet, umgänge och vila. Målet är att få boende och andra att vistas och trivas i området.

Rissnepromenaden sträcker sig från Rissne Kyrka och ner till Rissne IP. Där har vi byggt nya samlingsplatser, installerat mer belysning, skapat en ny lekplats och installerat ett ljuskonstverk.

Tisdag 24 maj invigdes parken av Stefan Bergström (C), ordförande för stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Senast uppdaterad 10 november 2022