Sprängningar

Flera av arbetena i Rissne kräver att man spränger. De som bor runt omkring kan känna sig oroliga över att deras fastigheter ska skadas. Här beskriver vi vilka åtgärder som vidtas inför, under och efter sprängningar för att kontrollera och dokumentera arbetet.

Inför

Ansvarig byggaktör tar fram en riskanalys för att identifiera vilka byggnader och anläggningar som skulle kunna påverkas av arbetena.

Fastigheter som ligger inom riskområdet för vibrationer från sprängningar besiktigas innan arbetet påbörjas. Besiktningsmannen avgör även vilka restriktioner som ska gälla för olika hus, beroende på hur känsliga de är, hur de är grundlagda med mera.

Besiktningsmannen kontaktar berörda fastighetsägare för att boka tid för besiktning.

Under

Under sprängningarna mäter man vibrationerna som uppstår för att säkerställa att de inte överstiger gränsvärdena.

Efter

Efter avslutad sprängning efterbesiktigas berörda fastigheter för att säkerställa att de inte har påverkats av vibrationerna.

Senast uppdaterad 28 juni 2017