Bullerplanket längs Rissneleden rivs

Rissneleden byggs om till stadsgata vilket kommer att leda till lägre bullernivåer. Som första åtgärd ska ledningar som ligger i marken att flyttas och därför måste bullerplanket mellan Duvkullavägen och Rissneleden att rivas.

Nu inleds de förberedande arbetena inför ombygget av Rissneleden. Den ska göras om till stadsgata med lägre hastigheter och lägre bullernivåer som följd.

Innan bygget av nya stadsgatan startar ska ledningar som idag ligger i marken vid bullerplanket grävas upp och slutligen hamna i marken under den nya gatan. Därför behöver bullerplanket rivas och det arbetet inleds i vecka 34. Nya stadsgatan beräknas vara färdigställd under 2018.

Ett tillfälligt bullerplank ska etableras för att dämpa ljudnivåer.

Rivningslovet återfinns under relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 17 november 2017