Skiss över området och vad som ska göras.

Klicka på bilden för att göra den större.

Rissne ängar - upprustning

I september 2022 inleds upprustningen och förädlingen av Rissne Ängar. Det kommer bli nya samlingsplatser bestående av grillplats, ny pulkabacke, paviljong, utkiksplats, gradänger med mera.

Vi kommer starta projektet med att anlägga ny pulkabacke intill Duvboskolan, då vi börjar med att ta ned träd. Arbetet beräknas vara färdigt i sin helhet hösten 2024.

Senast uppdaterad 2 september 2022