Illustration av lekande barn.

Rissne ängar - upprustning av lekplatsen

Nu inleds upprustningen av Rissne Ängars lekplats! Den kommer därför att vara stängd till våren 2022. Arbetet är en del av utvecklingen av det gröna stråket från Rissne IP till Hallonbergen. 

Lekplatsen vid Rissne ängar är en av Sundbybergs 18 stadsdelslekplatser och är en välbesökt park av både förskolor och boende i området. Vi vill skapa en mer attraktiv lekplats än idag. Det ska bli en inbjudande och lockande miljö att vistas i, med förbättrad tillgänglighet. Arbetena beräknas pågå till våren 2022 och lekplatsen är stängd fram till dess.

Här hittar du en beskrivning av stadens övriga lekplatser och var de finns. Lite längre bort för vissa, men kanske roligt att upptäcka nya ställen?

Syftet med projektet är alltså att rusta upp och komplettera lekplatsen så att den uppfyller kraven som ställs på stadsdelspark gällande säkerheten, tillgänglighetsanpassningen och utbudet av lek. Liksom att den i ännu högre grad kan fungera som mötesplats och utflyktsmål för familjer och förskolegrupper.

Under Relaterat innehåll hittar du projektplanen som ligger till grund för arbetena. Där ligger också den så kallade situationsplanen som beskriver projektet mer i detalj och hur det kan komma att se ut när det står klart. Vissa idéer från "Mina drömmars Rissne" kommer att finnas med - exempelvis linbana, käpphästbana och badmintonnät.

Senast uppdaterad 1 april 2022