Rissne ängar - breddning av gc-bana

Nu breddar vi gång- och cykelstråket.

Vi gör stråket som knyter ihop Rissne, Hallonbergen och Duvbo bredare så att fler gång- och cykeltrafikanter får plats.

På så sätt vill vi uppmuntra och öka möjligheten till hållbart resande. Och då bidrar vi alla till en hållbar stad!

Senast uppdaterad 12 december 2022