Ridanläggning i Miloområdet

En ridanläggning och en väg med gång- och cykelbana planerades i Miloområdet norr om Ursvik. Arbetet har dock avstannat på grund av föroreningar i Miloområdet.

I dagsläget finns inget satt datum när byggnationen kan komma igång.

Ridanläggningen

Ridanläggningen kommer att ha ett ridhus med stall för 35–40 hästar, hästhagar och en paddock (ridbana). Observera att det ännu inte finns någon kölista att anmäla sig till.

Illustration över ridanläggningen, sedd från väster.

Illustration över ridanläggningen, sedd från väster.

Illustrationsplan över ridanläggningen. Klicka på bilden för förstoring.

Illustrationsplan över ridanläggningen. Klicka på bilden för förstoring.

Vägen

I samband med byggandet av ridanläggningen ska också vägen som leder till den rustas upp och delvis få en annan sträckning. Vägen ska ha gång- och cykelväg längs med. Vägen förbereds för att kunna trafikeras med buss och så småningom bindas ihop med västra Ursvik, när det området är färdigbyggt.

Illustrationsplan med vägens sträckning. Klicka på bilden för förstoring.

Illustrationsplan med vägens sträckning. Klicka på bilden för förstoring.

Senast uppdaterad 15 december 2017