Övergångsställe

Råstensgatan – tillgänglighetsarbeten

Staden utför arbeten för förbättrad tillgänglighet i korsningarna Råstensgatan/Vintergatan och Råstensgatan/Götgatan.

Körbanorna ska smalnas av för att öka tillgänglighet och framkomlighet för gående. Ett övergångsställe anläggs över Vintergatan, och i övrigt anläggs så kallade gångpassager som har sänkt kantsten men ingen zebramålning.

Under byggtiden kan gående behöva byta sida av gatan att gå på. Det kommer att vara tydligt utmärkt med hänvisningsskyltar. Fordon kan passera under byggtiden, men med något begränsad framkomlighet.

Tidplan

På grund av vädret har arbetet stoppats och återupptas när vädret tillåter.

Senast uppdaterad 4 februari 2021