Busskuddar

Oxenstiernas allé – vägkuddar

Vi förbättrar trafiksäkerheten på Oxenstiernas allé i korsningen med Gamla Enköpingsvägen genom att bygga två vägkuddar norr om korsningen för att hastighetssäkra övergångsstället.

För att möjliggöra vägkuddarna behöver parkeringsfickorna kortas ner med en plats på vardera sida av gatan. Istället för parkering anordnas två mindre planteringsytor för ökad trivsel och förbättrad dagvattenhantering.

Tidplan

Arbetet ska vara klart sommaren 2020.

Senast uppdaterad 26 juni 2020