Busskuddar

Oxenstiernas allé – vägkuddar

Vi förbättrar trafiksäkerheten på Oxenstiernas allé i korsningen med Gamla Enköpingsvägen genom att bygga två vägkuddar norr om korsningen för att hastighetssäkra övergångsstället.

För att möjliggöra vägkuddarna behöver parkeringsfickorna kortas ner med en plats på vardera sida av gatan. Istället för parkering anordnas två mindre planteringsytor för ökad trivsel och förbättrad dagvattenhantering.

Försening på grund av produktionsfel

Vi behöver tyvärr byta ut båda vägkuddarna som nyligen installerats på Oxenstiernas allé. Det beror på ett produktionsfel.

Tidplan

Entreprenören byter ut vägkuddarna på måndagen den 28 september. Arbetet beräknas kunna färdigställas under dagen. Ett körfält är öppet under tiden för bytet.

Senast uppdaterad 24 september 2020