Karta över området kring Hornbach

Östra Madenvägen – anläggning av ny cykelbana

Östra Madenvägen bakom Hornbach blir enkelriktad för biltrafik i västlig riktning. Arbetet innebär anläggning av betongkantstöd längs med mittlinjen, samt montering av barriärer vid början och slut.

För att öka trafiksäkerheten och göra ytterligare åtgärder ur mobilitetsprogrammet bygger staden ut cykelnätet.

Varför ska cykelbanan anläggas?

Det har inkommit synpunkter från både politik och allmänhet, samt att det är en utpekad saknad länk i mobilitetsprogrammet.

Idag cyklar man i blandtrafik och på trottoar, vilket inte är bra ur trygghetssynpunkt. Därför ska det södra körfältet bli en dubbelriktad cykelbana. Trafiken stängs av permanent för biltrafik från rondellen. Gatan blir med andra ord enkelriktad i västlig riktning. Norra körfältet behålls som det är. Inför arbetet kommer lösningen testas genom att rondellen stängs av med tillfälligt avstängningsmaterial. Om det fungerar bra, permanentas lösningen strax efter.

Ambitionen är att cyklister ska kunna komma fram hela tiden. Gångbanan är öppen under hela byggtiden.

Nu är cykelbanan öppen för cyklister

Östra Madenvägen bakom Hornbach är nu enkelriktad för biltrafik i västlig riktning.

I väntan på leveransen av kantstödet behåller vi de röd/gula skyltarna som skiljer körfälten åt.

Tidplan

Vi öppnar cykelbanan tidigare än vi planerat då vi under rådande omständigheter har sena materialleveranser.

Vi kommer under en kort period under hösten att stänga av cykelbanan för byte av trafikanordning.

Senast uppdaterad 9 september 2020