Karta över området kring Hornbach

Östra Madenvägen – anläggning av ny cykelbana

Östra Madenvägen bakom Hornbach blir enkelriktad för biltrafik i västlig riktning. Arbetet innebär anläggning av betongkantstöd längs med mittlinjen, samt montering av barriärer vid början och slut.

För att öka trafiksäkerheten och göra ytterligare åtgärder ur mobilitetsprogrammet bygger staden ut cykelnätet.

Varför ska cykelbanan anläggas?

Det har inkommit synpunkter från både politik och allmänhet, samt att det är en utpekad saknad länk i mobilitetsprogrammet.

Idag cyklar man i blandtrafik och på trottoar, vilket inte är bra ur trygghetssynpunkt. Därför ska det södra körfältet bli en dubbelriktad cykelbana. Trafiken stängs av permanent för biltrafik från rondellen. Gatan blir med andra ord enkelriktad i västlig riktning. Norra körfältet behålls som det är. Inför arbetet kommer lösningen testas genom att rondellen stängs av med tillfälligt avstängningsmaterial. Om det fungerar bra, permanentas lösningen strax efter.

Ambitionen är att cyklister ska kunna komma fram hela tiden. Gångbanan är öppen under hela byggtiden.

Tidplan

Arbetet planeras att starta under vecka 26.

Endast tillfällig trafikanordning i första skedet, det vill säga sergeanter kommer att avgränsa körfälten under testperioden. Cykelbanan tas inte i bruk under denna period utan det är endast för att säkerhetsställa trafikflödet.

Senast uppdaterad 22 juni 2020