Kartbild Sundbybergs idrottsplats

Klicka på bilden för att göra den större.

Multifunktionsbyggnad på Sundbybergs IP

Staden har utrett möjligheterna att utveckla Sundbybergs idrottsplats så att olika idrotter kan använda den tillsammans på ett mer effektivt sätt. Nu jobbar vi vidare med planeringen av ett alternativ som innebär en ny multifunktionsbyggnad på den befintliga löparbanan och naturgräsplanen.

Stadsledningskontoret fick hösten 2016 uppdraget att genomföra en förstudie för Sundbybergs idrottsplats som skulle redovisa:

  • hur olika idrotter effektivt kan samnyttja idrottsplatsen.
  • hur den kan göras mer modern och tillgänglig för fler människor.
  • vad som kan byggas på fastigheten utifrån den detaljplan som gäller men även vilka åtgärder som behöver en ny detaljplan.
  • en översyn av hur idrottsändamål kan finansieras.
  • en kostnadsberäkning för att bygga en ny is- och curlinghall samt anlägga nya löparspår och konstgräsplaner.
  • framtida driftsekonomi.

Du hittar förstudien i sin helhet under Relaterat innehåll. När den presenterades för stadens styrande politiker tog de beslutet att gå vidare med planeringen av en multifunktionsbyggnad på den befintliga löparbanan och naturgräsplanen. Den kan byggas inom ramen för den detaljplan som gäller, där tillåtna höjder gör det möjligt att placera flera funktioner på varandra för att använda en begränsad yta maximalt.

Multifunktionsbyggnaden

Förslaget innebär en byggnad som innehåller isbanor för hockey och konståkning, curlingbanor, café, läktare för 300 personer, omklädningsrum samt en hall med fotbollsfunktion.

Status hösten 2018

Just nu arbetar vi med att ta fram ett program för idrottsplatsområdet och multifunktionsbyggnaden, det kan beskrivas som en vision som den fortsatta detaljplaneringen ska utgå ifrån efter genomförandebeslut.

Målbilden är att programmet får ett genomförandebeslut under 2019.

Senast uppdaterad 26 mars 2019