Milstensvägen 17-23 - upprustning av park

Nu är det dags för en upprustning av fickparken vid Milstensvägen. Sedan ska den få ett namn!

I juni 2022 var medarbetare i staden på plats och visade planerna för upprustningen. Då fick boende och andra som passerade möjlighet att föreslå namn på parken. Det bästa förslaget ska röstas fram av en jury bestående av representanter i staden, när projektet är avslutat sker en invigning med namngivning.

Fickparken som den kallas - eftersom den är relativt liten - är populär bland de boende i Stora Ursvik. Nu ska den rustas upp med nya perennplanteringar och ny utrustning!

Illustrationsskiss över det nya

Klicka på bilden för att göra den större.

Parkens funktion som en lugn grön oas med möjlighet till vistelse och avkoppling ska förstärkas genom att utveckla parkens växtlighet. Nya perenna (=årligen återkommande) praktplanteringar med variation i blomning över hela säsongen ska anläggas.

Anläggningsarbetet pågår under september och oktober månad 2022.

Senast uppdaterad 15 september 2022