Illustration av en grind med stora grindstolpar av tegel

Marabouparken – ny grind samt staket med tegelstolpar

Den gamla grinden in till Marabouparken ska bytas ut och ersättas med en smidesgrind. Grindstolparna består av två tegelpelare med en betongkärna.

Den gamla grinden var i dåligt skick och behöver bytas ut. Den nya grinden byggs i samma stil som övriga murar i Marabouparken.

När Marabouporten är klar ska allt staket mellan gång- och cykelbanan och Marabouparken att bytas ut. Det blir tegelpelare med smidesstaket emellan hela vägen där också.

Besökare till Marabouparken kommer inte att påverkas av det här arbetet. Personer som färdas på gång- och cykelbanan kommer att ledas om några tiotals meter när arbetet med pelarna pågår.

Tidplan

Marabouporten blir klar under hösten. Övriga tegelpelare och smidesstaket sker etappvis och kommer pågå en längre tid.

Senast uppdaterad 3 juli 2020