Illustration av en grind med stora grindstolpar av tegel

Marabouparken – ny grind samt staket med tegelstolpar

Den gamla grinden in till Marabouparken ska bytas ut och ersättas med en smidesgrind. Grindstolparna består av två tegelpelare med en betongkärna.

Den gamla grinden var i dåligt skick och behöver bytas ut. Den nya grinden byggs i samma stil som övriga murar i Marabouparken.

Vad är det för arbete som ska göras?

Förproducerade tegelpelare ska monteras längs med Marabouparken. Den första etappen sker under 2020 och inkluderar 14 tegelpelare.

Etappen startar nere vid båtklubben och sträcker sig till första entrén.

När pelarna är på plats ska det svarta smidesstaketet monteras mellan pelarna.

Tegelpelarna monteras för att staketet ska harmonisera med övriga byggnader i Marabouparken. Pelarna muras i samma typ av gula tegel som övriga byggnader.

Hur påverkas besökare och förbipasserare?

Besökare till Marabouparken kommer inte att påverkas av det här arbetet. Personer som färdas på gång- och cykelbanan leds om några tiotals meter när arbetet med pelarna pågår. Det finns en bred gång- och cykelväg runt byggarbetsplatsen.

Tidplan

Marabouporten blir klar under hösten. Övriga tegelpelare och smidesstaket sker etappvis och kommer pågå till mars.

Senast uppdaterad 26 januari 2021