Marabouparken – flera utvecklingsarbeten

Vi renoverar bland annat muren, planterar nya växter och sätter upp staket.

Nu pågår anläggningsarbeten i Marabouparken för att säkerställa och utveckla parken för framtiden.

Vi har påbörjat renoveringen av en gammal stenmur. Att bygga en kallstensmur är ett riktigt hantverk. Stenen måste väljas varsamt, huggas och finjusteras för hand. Flera stenblock har inte kunnat återanvändas på grund av oregelbundenheter  och kvalitetsbrister.

Under vintern har vi prefabricerat nio pelare på milot. Pelarna ska ingå i staketet runt Marabouparken som ska ersätta det befintliga slitna staketet som finns nu. Arbetet med pelarna i milot fortsätter under de närmaste månaderna. Sedan ska staketet byggas på plats.

I maj-juni återupptas arbetet på plats i Marabouparken och kallstenmuren ska byggas klar.

När muren står klar planterar vi nya växter och blommor framför den och skapar mer trivsamma sittplatser i skuggan under träden. Då återställs också gräsmattan.

Tidplan

Utvecklingsarbetena av parken pågår under hela året.

Senast uppdaterad 28 februari 2019