Lötsjöns lekplats – upprustning

Under hösten påbörjas arbetet med att renovera och utveckla Lötsjöns lekplats.

Det är högt tryck på lekplatserna i staden. Det innebär att både lekredskap och underlag behöver omsorg och underhåll. Under hösten 2019 påbörjar vi därför upprustning och utveckling av Lötsjöns lekplats för att även i framtiden kunna locka många besökare.

Lötsjöns lekplats ska fortfarande rikta sig till alla åldersgrupper, men för att säkerställa att våra äldre tonåringar hittar hit tog vi under våren hjälp av dåvarande klass 7B på Ängsskolan för att tillsammans hitta rolig utrustning till Lötsjöns nya utformning. När vi öppnar lekplatsen igen kommer den därför att ha en dubbel linbana och flertalet sittplatser för informella umgängesytor och platser att njuta av omgivningarna på.

Lekplatsen kommer även att ha en tydlig småbarnsdel med lek som riktar sig till de minsta besökarna. Vi ska även ordna flera sittplatser och några hängmattor att vila i på fina sommardagar.

Gång- och cykelbanor samt gator i närliggande område stängs inte av under byggtiden, men framkomligheten kan tidvis bli begränsad. Det beror på att lekplatsen endast kan nås via gång- och cykelbanorna, så leveranser av bland annat lekutrustning som sker via stora fordon måste göras på dem.

Illustrationsplan

Klicka på bilden för att göra den större.

Tidplan

Arbetet planeras att vara färdigt under våren 2020. Tills dess hänvisar vi till följande närliggande lekplatser:

  • Tornparkens lekplats
  • Stenbrottsparken
  • Duvboparken (Duvboskola)
  • Lodets lekplats


Senast uppdaterad 15 november 2019