Illustrationsskiss över området.

Klicka på bilden för att göra den större.

Lötsjön - ny brygga

Staden planerar att anlägga en tillgänglig pålad brygga längs promenadstråket och strandskoningen i Lötsjön.

Bryggan anläggs upphöjd en bit ovanför vattenytan och utförs utan sidopaneler för att möjliggöra mer ljusinsläpp. 

Samtidigt ska staden utveckla naturreservatet med en låg palissad av träpålar av gran längs med vattenlinjen. Då blir det en stabil och hållbar strandskoning (= skydd mot erosion). Samtidigt separeras vattenytan från promenadstråket längs en sträcka av 314 meter. Palissaden förebygger fortsatt stranderosion. Strandkanten kommer även att planteras med växter som ytterligare hindrar erosion och samtidigt bidrar till biologisk mångfald.

Åtgärden bedöms ge positiv påverkan för rekreation och tillgänglighet då den ger möjlighet för besökare att promenera längs sjön och vistas på bryggan. Den ger även en positiv effekt genom minskad stranderosion och grumling.

Arbetet bedöms medföra viss grumling av vattnet och visst buller. När allt är klart kommer det bli en efterlängtad skuggning av sjöområdet under bryggan. Skuggningen bidrar till en mångfald av miljöer i sjön och skapar gömställen och svala områden för fiskar.

Arbetet beräknas vara klart innan sommaren 2023.

Senast uppdaterad 9 september 2022