Lövströmsvägen, Marabouparken

Löfströmsvägen (Marabouparken) – tillfällig gång- och cykelväg

Trafikverket arbetar med att lägga om ledningar i etapper i gång- och cykelvägen, på Löfströmsvägen i närheten av Marabouparken. De kommer att börja med att bygga en tillfällig gång- och cykelbana, innan de lägger om ledningarna.

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra flera förberedande arbeten. Ledningar behöver flyttas för att ge plats åt utbyggnaden av järnvägen.

I samband med att ledningar ska läggas om behöver ett träd fällas och ett annat träd beskäras utanför Marabouparken. Trädet fälls för att ge plats åt den tillfälliga gång- och cykelbanan.

Begränsad framkomlighet

Det kan bli lite trångt, men det ska alltid gå att komma fram på gång- och cykelvägen mellan Bällstaån och Löfströms allé bro. Marabouparkens entréer är tillgängliga.

Mer information

Trafikverkets planerade arbeten i Sundbyberg när Mälarbanan byggs utlänk till annan webbplats

Projektet Nya stadskärnan i Sundbybergs stad

Senast uppdaterad 17 oktober 2019