Löfströms allé – renovering av bro

Bron över järnvägen på Löfströms allé ska renoveras under sommaren 2017. Arbetet kommer att ha viss påverkan på trafiken.

För att se till att bron uppfyller alla krav på säkerhet och bärighet ska vi tvätta och laga brons undersida samt byta brofogar. De flesta av arbetena utförs på brons utsida, men vissa arbeten innebär att vi måste stänga av trafiken.

Tidplan

Arbetet påbörjas i mitten av maj och beräknas vara klart i augusti.

Senast uppdaterad 2 maj 2018