Lekplatsvägen – upprustning

Under oktober månad påbörjar Sundbybergs stad upprustningen av Lekplatsvägen för att lyfta fram en ny entré till ett av stadens utpekade besöksmål, Tornparken.
Upprustningen är även en del i arbetet för att uppfylla stadens mål att förbättra tillgängligheten med hänsyn till gång- och cykeltrafikanter samt att skapa en tryggare gatumiljö för alla.

Upprustningen innebär flera förbättringsarbeten. Bland annat ska utformningen av gatan förbättras, ny förbättrad belysning ska monteras samt utökat antal parkeringar. Vi byter även ut befintliga trappor med handledare och planteringarna får nytt liv.

Arbetet startade i oktober och kommer att färdigställas under sommaren 2018. Arbetet utförs av Sundbybergs stad i samarbete med Förvaltaren.

Senast uppdaterad 4 juli 2018