Lekplatsvägen – upprustning

Sundbybergs stad rustar upp Lekplatsvägen för att lyfta fram en ny entré till ett av stadens utpekade besöksmål, Tornparken. Det är även en del i arbetet för att uppfylla stadens mål att förbättra tillgängligheten med hänsyn till gång- och cykeltrafikanter samt att skapa en tryggare gatumiljö för alla.

Upprustningen innebär flera förbättringsarbeten. Bland annat ska utformningen av gatan förbättras, ny förbättrad belysning ska monteras samt antal parkeringar ska utökas. Vi byter även ut befintliga trappor med handledare och planteringarna får nytt liv.

Under vecka 40 ska Lekplatsvägen fräsas och asfalteras. Planen var även att fräsa och asfaltera Tornstigen upp i höjd med dagiset. På grund av felparkerade bilar kunde Tornstigen inte slutföras, utan det färdigställs under de kommande två veckorna.

Arbetet startade i oktober och kommer att färdigställas under 2018. Arbetet utförs av Sundbybergs stad i samarbete med Förvaltaren.

Senast uppdaterad 3 oktober 2018