Landsvägen – ny cykelbana och förbättrad trafiksäkerhet

Under vintern 2017–2018 byggs en ny cykelbana utanför Landsvägen 9–17A samt en cykelparkering vid busshållplats Tritonvägen. Dessutom rustas gångbanan upp och övergångsställena får bredare refuger.

Åtgärderna utförs för att göra det enklare att cykla samt för att öka trafiksäkerheten på Landsvägen.
 
Arbetet beräknas vara klart i maj 2018. Framkomligheten kommer i viss mån att påverkas under byggtiden. Busshållplatsen utanför Landsvägen 9 (busshållplats Tritonvägen i sydlig riktning mot Solna, Liljeholmen och Danderyd) flyttas periodvis närmare Swedbank.

Senast uppdaterad 4 april 2018