Ladugårdsgatan - anslutning av ledningar

På Ladugårdsgatan mellan Ursviks allé och Skrivargatan pågår ett ledningsarbete.

Det handlar om att förbereda ledningar för anslutning till kommande fastigheter i Ursviks västra delar.

Det innebär en totalavstängning av körbanan samt avsmalning av gångbanan till 1,7m. Åtkomst finns om man rundar kvarteret.

Arbetet beräknas vara klart 7 november 2021.

Senast uppdaterad 29 september 2021