Karta med beskrivningar av de olika momenten.

Klicka på bilden för att göra den större.

Kyrkogårdsvägen - upprustning

Nu gör vi om Ursviksvägen och Kyrkogårdsvägen vid Lötsjön för en säkrare trafikmiljö.

Syftet är att förbättra framkomligheten för cyklister på det regionala cykelstråket, Sundbybergstråket, samt att förbättra trafiksäkerheten för gående, cyklister, bussresenärer och bilister på Ursviksvägen vid Lötsjön.

Det innebär bland annat att infart och övergångsställe på Ursviksvägen byter plats och hastighetssänkande åtgärder för bil. Vi behöver göra vissa trafikavstängningar för att arbetena ska fungera så smidigt som möjligt och de inleds under våren 2020.

Busshållplatserna vid begravningsplatsen måste tyvärr stängas av och det kommer bli längre att nå platsen för kollektivresenärer som går sista biten. Detta på grund av att Arriva, SL:s operatör, beslutat att de inte ersätts med tillfälliga hållplatser då inte går att finna ytor för det. Närmaste möjliga hållplatser ligger i Hallonbergen, Tulegatan och Karlavägen/Björkhagsvägen. Se sl.se för att söka resalänk till annan webbplats.

Vi kommer även sätta upp skyltar om att det kommer vara förbjudet med vänstersväng ut från Karlavägen och Kyrkogårdsvägen till Ursviksvägen. Också detta för att underlätta för busstrafiken.

Projektet beräknas vara klart hösten 2020.

Senast uppdaterad 9 mars 2020