Kvarnkullen – upprustning av kvarnen

Kvarnkullen ska rustas upp under året.  

Under februari påbörjar vi arbetet med slyröjning på Kvarnkullen. Vi ska röja runt entréer och gångvägar samt runt kvarnen.

Kvarnen på Kvarnkullen ska rustas upp i samband med att vi planerar att anlägga den nya stadsdelsparken Kvarnkullenspark i Ursviks västra delar. Kvarnen, som heter Stora Stampan, stod ursprungligen vid Observatorielunden i Stockholm och flyttades 1882 till sin nuvarande plats. På den nya platsen drevs kvarnen fram till sekelskiftet. Stora Stampen var en kvarn där lin, andra frön och växter samt säd pressades.

Idag är kvarnen i dåligt skick och inhägnad med staket. Kvarnen ska under året rustas både invändigt och utvändigt och få nya vingar. Målet är att den ska kunna öppnas upp och besökas av allmänheten vid vissa visningstillfällen.

Senast uppdaterad 8 februari 2019