Visionsbild illustration

Visionsbild illustrerad av VISBYARK. Klicka på bilden för att göra den större.

Kaplanen - ny förskola i Rissne

Nu bygger vi en ny förskola i Rissne med plats för 130 barn. Den kommer att ligga i närheten av Rissne kyrka. Förskolan beräknas vara färdigbyggd i augusti 2020.

Vi börjar i december med att flytta sopsugens ledningar mellan Mässvägen och Kasernvägen. Det innebär kortare driftstopp för kvarteret Vikingen. SAVAB kommer att ställa ut tillfälliga sopkärl under perioden, håll utkik här efter mer information när det blir dags.

Efter det flyttar vi cykel- och gångvägen och river vändplanen vid Rissnekyrkan. En ny vändplan byggs väster om den befintliga, för att hamna närmare den blivande förskolan.

Illustration förskolegård.

Klicka på bilden för att göra den större.

Arbetet planeras pågå till och med juli 2020. Under tiden blir det lite svårare att ta sig fram, men vi ska se till att det fungerar bra ändå!

Kaplanen är projektets arbetsnamn eftersom vi bygger förskolan intill fastigheten med samma namn. Men den kommer att döpas till något annat inför öppnandet. Och vi kommer kanske till och med ha en tävling om bästa namn! Men det är inte beslutat ännu, vi återkommer när vi vet mer.

Orienteringsbild i karta.

Klicka på bilden för att göra den större.

Frågor och svar

Varför spärrar ni av med staket?

Avspärrningarna sätts upp av säkerhetsskäl så att ingen kommer in på byggarbetsplatsen med risk för att bli skadad.

Vad ska ni arbeta med?

  • Vi ska bygga en ny förskola för 130 barn och vi inleder med markförberedande arbeten.
  • Den befintliga vändplanen på Kasernvägen (nordöstra delen om Rissne Kyrka) ska rivas. En ny vändplan ska byggas ca 200–100 m västerut i anslutning till den nya förskolan.
  • En del av gång-och cykelbanan på Mässvägen-Kasernvägen kommer att flyttas norrut på grund av att det ska fungera med den nya vändplanen.
  • Vi kommer även att lägga om sopsugsledningarna mellan Mässvägen och Kasernvägen vilket kan leda till kortare driftstopp i kvarteret Vikingen.

Vilka lösningar har ni för sophanteringen när ni lägger om sopsugsledningar?

SAVAB kommer att sätta ut tillfälliga sopkärl i kvarteret Vikingen. Omläggningen av den nya sopsugsledningen kan eventuellt innebära att sopkärl sätts ut vid varje port. Däremot kommer göra allt vad vi kan för att undvika driftstopp så att sopkärl utesluts. 

När ska arbetena vara klara?

Efter sommaren 2020.

Hur har ni informerat om arbetena?

Vi gjorde ett utskick till hushållen kring området den 12 oktober för att informera om de stora arbetena, dessutom har vi lagt upp information på vår webb. I samband med att området spärras av brukar vi skylta på plats och lägga upp nyhet om det på stadens webb under Bygga Bo Miljö.

Hur påverkas jag av sprängningsarbetena?

Sprängningarna vid Kaplanen 2 påbörjas 20–21 november och pågår i mellan 7–9 veckor. Sprängningarna kommer alltid göras någon gång mellan klockan 9.00–16.00.

Du som bor i området kan höra sprängningarna och känna vibrationer. Vi har mätt och besiktat så att det inte ska bli skador på fastigheter i närheten. Området där vi arbetar kommer fortsätta vara avspärrat av säkerhetsskäl.

Senast uppdaterad 18 november 2019