Kanalparken – upprustning

Nu är det dags för nästa etapp av upprustningen av Kanalparken. Vi ska utveckla grönytorna och förbättra gång- och cykelbanorna längs Ursviksvägen mellan Dalsänkan och Kanalstigen samt installera belysning i parken.

Kanalparken är ett långsträckt parkstråk mellan Duvbo och Hästhagen. Parken är 450 meter lång och cirka 20 meter bred och har en sluttande och mjukt kuperad terräng.

Vi gör det här upprustningsarbetet för att förbättra tillgängligheten och gestaltningen samt öka tryggheten i området.

Vår förhoppning är att arbetet ska påverka dig som passerar området så lite som möjligt. Det kan förekomma något oljud från maskiner. Det kan också bli aktuellt med tillfälliga omdirigeringar av trafiken.

Tidplan

Arbetet beräknas vara klart under våren 2021.

Senast uppdaterad 21 januari 2021