Karta över området runt Kanalparken

Kanalparken – upprustning av gångpassage

För att öka säkerheten för gående ska gångpassagen över Villavägen vid Kanalparken förbättras. 

Körbanan smalnas av och kantstenen sänks till körbanans nivå, vilket skapar en tillgänglig och säkrare passage för oskyddade trafikanter.

Detta är sista steget i arbetet med Kanalparken som är en del i att förbättra stadsmiljön.

Tidplan

Arbetet beräknas starta vecka 44 och pågå i cirka 5 veckor.

Senast uppdaterad 12 juni 2020