Igelbäcken – naturvårdsröjning

Från och med den 26 september ska vi röja bort gran och asp från Nötbacken, en igenvuxen hassellund i Igelbäckens naturreservat.

Syftet är att släppa in mer solljus och på så vis gynna de gamla hasselbuketterna och områdets flora. Röjningen ska också göra Nötbacken mer tillgänglig för reservatets besökare.

Under arbetets gång kommer lättare skogsmaskiner vara i området, så framkomligheten kan bli något begränsad.

Under en tid blir det ett tillfälligt upplag för ris och stammar på en av de intilliggande gräsytorna.

Se arbetsområdet härPDF

Senast uppdaterad 23 september 2019