Igelbäcken – byte av bro

Under september påbörjades arbetet med att byta ut bron vid Solna och Sundbybergs brukshundsklubb i Igelbäckens naturreservat.

Den gamla bron var sliten och nedgången, så alternativet var att ersätta den med en helt ny.

Den nya bron har anlagts cirka 10 meter norr om den gamla.

Både bron och gång- och cykelvägen är fullt farbar nu. I och med den nya bron har tillgängligheten och framkomligheten ökat väsentligt.

Nu återstår en del arbeten på de omgivande jordytorna.

Till våren ska vi plantera sälg och annan vegetation vid bron för att gynna den biologiska mångfalden och våra viktiga pollinatörer.

Tidplan

Arbetet med brobytet färdigställs under oktober 2019.

Senast uppdaterad 25 oktober 2019