Högklintavägen – breddning av gångbana

Vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten för gående på Högklintavägen.

I dagsläget är gångbanan väldigt smal. Vi ska bredda den så att den blir 2,2 meter.

Vi utför även andra åtgärder för att förbättra framkomligheten och
trafiksäkerheten för gående.

Tidplan

Arbetena pågår till november 2019.

Senast uppdaterad 6 september 2019