Hamngatan, kvarteret Tvättstugan

Hamngatan får trottoarer, trädplanteringar, cykelbana och ny belysning. Arbetet berör sträckan mellan Tritonvägen och Strandtorget och ska vara klart hösten 2017.

Lilla Alby har genomgått stora förändringar under en lång rad år. Gammal industrimark har omdanats och vi har fått Tuvanparken, Strandtorget, Strandpromenaden och många nya bostäder.

Detta byggs

Nu utförs den sista delen av planerna för området: finplaneringen av Hamngatan mellan Strandtorget och Tritonvägen. Arbetena pågår och planeras att slutföras under hösten 2018.

Längs Hamngatan anlägger staden trottoarer, cykelbana och belysning. I väster avslutas gatan med ett torg, ett så kallat gåfartsområde, eller shared space, vilket betyder att gående, bilister och cyklister samsas om ytan. Tack vare markbeläggning av betong och trädplanteringar, hålls bilhastigheten nere på krypfart, och alla trafikanter kan transportera sig på lika villkor.

Gåfartsområdet bygger ihop Tuvanparken och Strandtorget och utgör en länk mellan de övre delarna av Lilla Alby och Bällstaviken.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer det från april till augusti att vara begränsad framkomlighet på Hamngatan och under vissa perioder kommer gatan inte att vara öppen för genomfart.

Samtidiga byggnationer i området

Ungefär samtidigt som staden genomför dessa arbeten kommer byggaktören Folkhem att färdigställa sina gårdar mellan husen i området.

Parallellt sker även byggnationer utmed Landsvägen: där anläggs gång- och cykelbana, ny belysning och ny busshållplats. På Solnasidan strax intill, bygger Humlegården ett hotell.

Senast uppdaterad 21 juni 2018