Gamla Enköpingsvägen/Stallgatan - VA-arbeten

Nu pågår VA- och kanalisationsarbeten samt hastighetsdämpande åtgärder.

Utanför Kvarnkullens förskola kommer ett upphöjt övergångsställe anläggas, för en säkrare trafikmiljö.

Detta kommer att innebära en totalavstängning av korsningen, men finns åtkomst om man åker runt kvarteret. Gående och cyklister har alltid framkomlighet.

Arbetena beräknas vara klara under våren 2022.

Senast uppdaterad 23 mars 2022