Kartbild

Klicka på bilden för att göra den större

Gamla Enköpingsvägen – ny gång- och cykelbana

Sundbybergs stad förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister längs Gamla Enköpingsvägen mellan Milstensvägen och Ursviksvägen.

Utveckling och förbättring av gång- och cykelinfrastrukturen är en del i stadens arbete för en hållbar stad och hållbart resande. 
Ny gång- och cykelväg samt belysning från Milstensvägen till vändplanen öster om Sevensvägen:

  • Vändplanen österut på Gamla Enköpingsvägen kommer att ändra utformning till en 3-vägskorsning.
  • Vägen utanför fastigheterna Persikan 1–12 kommer att enkelriktas med en utfart.

Det nya cykelstråket är tänkt som ett regionalt cykelstråk för cyklister och följer den södra delen av Gamla Enköpingsvägen.

Frågor och svar

På vilken sträcka byggs den nya gång- och cykelvägen?

Den nya gång- och cykelvägen byggs på Gamla Enköpingsvägen mellan Milstensvägen och öster om Sevensvägen.

Varför byggs en ny gång- och cykelväg? 

Vi bygger en ny gång- och cykelväg för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister. Det är en del av en viktig sträcka för många medborgare i Sundbyberg. Det är också en del i förbättringen av standarden på det regionala cykelstråket som går här. 

Varför byggs gång- och cykelvägen längs den södra sidan, vid Gamla Enköpingsvägen ängar?

Genom att bygga gång- och cykelbanan på den södra sidan vid Gamla Enköpingsvägen kan det ske utan att störa fastighetsägarnas infarter på den norra sidan.

Senast uppdaterad 2 maj 2018