Freden större - Östra Madenvägen och Gesällvägen

Nu gör vi klart området runt Östra Madenvägen och Gesällvägen.

Arbetet innebär att gatan samt gång- och cykelbanor byggs om, vilket kommer leda till förbättrad framkomlighet. Det innebär även att ledningar för vatten och avlopp samt tele/data läggs ner i marken och att växter planteras.

Arbetet planeras att pågå mellan april och november 2022.

Senast uppdaterad 17 november 2022