Freden större – bostäder, förskola m.m.

Wallenstam bygger 900 bostäder, förskola, kontor, caféer och restauranger i sitt projekt Umami Park i Hallonbergen. De förberedande arbetena har startat. Hela projektet ska stå klart 2019.

Markarbeten och sprängningar

Sprängningsarbetena inleddes i maj 2017 och skedde i omgångar med olika intensitet fram till hösten. Mer information finns på plats eller har skickats direkt till berörda hyresgäster.

Nu pågår mark- och schaktarbeten som ska fortsätta under hela 2018. Det rör sig bland annat om att lägga nya ledningar och anslutningar för avlopp och vatten. Gesällvägen är avstängd mellan Östra Madenvägen och Rissneleden så länge dessa arbeten pågår.

Parkeringsplatser påverkas av byggnationer

Wallenstam använder delar av parkeringen som etableringsyta för byggnationen, vilket betyder att antalet parkeringsplatser reduceras allteftersom.

Följ arbetet via byggkamera på umamipark.se!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flytt av gång- och cykelbana

På grund av en tillkommande detaljplan för en ny infart till ett parkeringsgarage på fastigheten Freden Större 14, behöver den befintliga gång- och cykelbanan flyttas västerut för att ansluta till Östra Madenvägen. Detaljplanen vann laga kraft den 22 juni 2018 och hänger ihop med angränsande detaljplan för Freden Större där Wallenstam bygger cirka 550 nya lägenheter och studentlägenheter, ny förskola och lokaler. Här finner du mer info och bilder på aktuellt område samt slutresultat.

Arbetena med den nya gång- och cykelbanan kommer att ske samtidigt som den befintliga är öppen. Då arbetena omfattar sprängning kommer den nuvarande gång- och cykelbanan stängas av tillfälligt med hjälp av flaggvakter när så sker. Sprängningsarbetena beräknas ta cirka 2 veckor och övrig ombyggnad beräknas pågå till mars månad 2019.

Kartbild med arbetsområdet.

Klicka på bilden för att göra den större.

Senast uppdaterad 24 januari 2020