Freden större – bostäder, förskola m.m.

Wallenstam bygger 900 bostäder, förskola, kontor, caféer och restauranger i sitt projekt Umami Park i Hallonbergen. De förberedande arbetena har startat.

Markarbeten och sprängningar

Sprängningsarbetena inleddes i maj 2017 och skedde i omgångar med olika intensitet fram till hösten. Mer information finns på plats eller har skickats direkt till berörda hyresgäster.

Nu pågår mark- och schaktarbeten som ska fortsätta under hela 2018. Det rör sig bland annat om att lägga nya ledningar och anslutningar för avlopp och vatten. Gesällvägen är avstängd mellan Östra Madenvägen och Rissneleden så länge dessa arbeten pågår.

Parkeringsplatser påverkas av byggnationer

Wallenstam använder delar av parkeringen som etableringsyta för byggnationen, vilket betyder att antalet parkeringsplatser reduceras allteftersom.

Följ arbetet via byggkamera på umamipark.se! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 5 september 2022