Fjällnästrappan – renovering

Fjällnästrappen som går från Högklintavägen ner till Gjuteribacken ska renoveras.

Trappan är mycket sliten och behöver rustas upp. Vi ska bland annat göra nya trappsteg, byta ut räcket, sätta dit bänkar, plantera växter och sätta ny kantsten.

Trappan stängs av helt under byggtiden. Gående behöver gå en omväg runt kvarteret via Albygatan.

Tidplan

Renoveringsarbetet beräknas vara klart våren 2020.

Senast uppdaterad 22 oktober 2019