Karta över området kring Fjällnästrappan

Fjällnästrappan – renovering

Fjällnästrappen som går från Högklintavägen ner till Gjuteribacken har renoverats.

Fjällnästrappan samt anslutande områden är nu öppen för allmänheten.

Tidplan

En del förbättringsåtgärder samt plantering kommer ske löpande under sommaren och hösten 2020.

Senast uppdaterad 24 juni 2020