Eriksvägen – belysning byts ut

Nu byts belysning vid Eriksvägen ut. De delar som berörs är sträckan mellan Dalsänkan och Karlavägen samt Villavägen.

Arbeten kommer att pågå under sommaren och hösten 2022 och omfattas av schaktarbeten och utbyte belysningsstolpar och armaturer.

Senast uppdaterad 23 december 2022