Duvmossen - geoteknisk undersökning

Just nu tas borrprover i marken i Duvmossen. Detta är en del
i en geoteknisk undersökning som staden utför. Arbetet beräknas vara klart den 22 december 2020.

En provtagning med fokus på geoteknik utförs i Duvmossen. Proverna tas för att vi ska få en uppfattning om markens förutsättningar och framtida hantering av vatten såsom dagvatten och skyfall. Arbetstider kommer att vara vardagar mellan klockan 08:00-17:00.

Tidigare har marken undersökts för att ta reda på mer om föroreningar i marken i Duvmossen.

Provtagningen utförs på uppdrag av entreprenör och är en del i stadsutvecklingsprojektet Sundbybergs nya stadskärna och Trafikverkets infrastrukturprojekt, utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom centrala Sundbyberg.

Mer information

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan byggs. Under tiden det stora infrastrukturprojektet och stadsutvecklingsprojektet pågår i centrala Sundbyberg påverkas vi alla. Tack vare järnvägstunneln kan vi ovan mark utveckla en levande, trygg och sammanlänkad stadskärna med en effektiv knutpunkt för kollektivtrafik.

Projekt Sundbybergs nya stadskärna .länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 14 december 2020