Dimslöjan – tillgänglighetsanpassning och upprustning

Området runt förskolan Dimslöjan och bangolfen ska rustas upp.

Etapp 1

Vi ska rusta upp och tillgänglighetsanpassa området runt förskolan Dimslöjan och Sundbybergs bangolf. Det innebär att vi ska asfaltera den befintliga grusvägen, förbättra sikten och göra hastighetssänkande åtgärder på gång- och cykelbanan. Vi ska också utveckla lunden med de japanska träden katsura genom att bland annat plantera fler perenner, byta befintlig kantsten till mer hållbara granitstenar och göra fler sittplatser.

Hela upprustningsarbetet påbörjas i vecka 45 och beräknas vara klart innan årsskiftet. Det går bra att cykla och gå förbi även när arbetena pågår, men framkomligheten kan stundtals vara begränsad.

Etapp 2

Efter årsskiftet ska vi utveckla stråket längs med bäcken och göra fler sittplatser.

Senast uppdaterad 14 november 2018