Illustration över bron mellan Ursvik och Rinkeby.

Bro över Ulvsundaleden

En bro för kollektivtrafik, gående och cyklister byggs mellan det framväxande Stora Ursvik och Rinkeby i Stockholm.

Bron skapar en ny koppling mellan Stora Ursvik och Rinkeby. Rinkebyborna får tillgång till den planerade hållplatsen för tvärbanan i Stora Ursvik, som bland annat når Kista. Sundbybergsborna kan via bron lätt nå Rinkeby centrum och tunnelbanans Blå linje. Bron länkar också ihop pendlingsstråket för cykel mellan Husby/Kista och Bromma/Vällingby.

Nya bostäder på båda sidor

I Sundbyberg byggs Stora Ursvik med totalt cirka 6 000 bostäder. Områdets västra delar som ska ansluta till bron, är på planeringsstadiet. Den preliminära byggstarten är satt till mitten av 2018.

På Stockholmssidan ska Rinkeby Allé, som sträcker sig från centrum ner till bron, byggas om till en levande gata med trottoarer, träd och cykelbana. Intilliggande område ska byggas om med nya bostäder och arbetsplatser. Byggstart för gatan sker vintern 2017.

Beräknas att öppnas 2021

Bron är färdigbyggd men beräknas att tas i bruk när vägarna som ska ansluta till bron har färdigställts. Den beräknade tidpunkten för detta är 2021. Samma år beräknas även tvärbanans Kistagren genom Ursvik att trafikstarta.

Om bron

Bron byggs för kollektivtrafik, gående och cyklister, och dras från Rinkeby Allé över Ulvsundavägen till Stora Ursviks Allé. Den blir 85 meter lång och 16 meter bred. Bron började byggas i september 2015 och stod klar sommaren 2017. Bygget är ett samarbete mellan Stockholms och Sundbybergs stad.  

Senast uppdaterad 13 december 2018